Prezentare activitate

Bio Cert Tradițional SRL este un organism de certificare a produselor ecologice, conform SR EN ISO CEI 17065:2013, acreditat RENAR.  Societatea  își  desfașoară  activitatea în domeniul certificării ecologice, respectând prevederile Regulamentului 834/2007 și Regulamentului 889/2008 precum și legislația națională în vigoare cu privire la agricultura ecologică.

Deși este un organism tânăr, la început de drum, beneficiază de experiența personalului – acesta fiind un punct forte al societații  – care a activat deja în sistem.

Bio Cert Tradițional SRL  are ca și obiectiv sprijinirea și dezvoltarea agriculturii ecologice, siguranța și respectul față de mediu fiind calitățile produselor și serviciilor oferite și garantate prin intermediul activității noastre de control și certificare, bazate pe criterii de imparțialitate și competență.

website