loader

ATENȚIE!

VĂ REAMINTIM CĂ CERTIFICATUL ȘI ANEXA 19 SE DEPUN LA APIA PÂNĂ ÎN 15 OCTOMBRIE DE CĂTRE OPERATORII CARE SOLICITĂ SUBVENȚII. 

Bio Cert Tradițional SRL este un organism de certificare a produselor ecologice, conform SR EN ISO/CEI 17065:2013, acreditat RENAR. Societatea își desfașoară activitatea în domeniul certificării ecologice, respectând prevederile REGULAMENTUL  (UE) NR. 848/2018 din 30 mai 2018 precum și legislația națională în vigoare cu privire la agricultura ecologică.

Bio Cert Tradițional SRL are ca și obiectiv sprijinirea și dezvoltarea agriculturii ecologice, siguranța și respectul față de mediu fiind calitățile produselor și serviciilor oferite și garantate prin intermediul activității noastre de control și certificare, bazate pe criterii de imparțialitate și competență.

IMPORTANT! 

Operatorii certificați de Bio Cert Tradițional vor solicita  acordul organismului înainte de a achiziționa inputuri pentru agricultura ecologică!

Operatorii certificați de Bio Cert Tradițional vor solicita  aprobarea pentru utilizarea de semințe și material săditor convenţional netratat, conform Anexei II, parte I, punctele 1.8.5.1-1.8.5.5 Reg.(CE) nr.1794/2020, dacă nu sunt disponibile pe piață semințe/material săditor,  certificate ecologic, înainte de înființarea culturii. 

Operatorii certificați de Bio Cert Tradițional vor solicita certificatele de tranzacție, în baza documentelor fiscale aferente, pentru orice tranzacție comercială efectuată de operator în afara teritoriului României; certificatele de tranzacție se solicita la data efectuării tranzacției sau în maximum 30 de zile.

Despre noi

Prezentare activitate

NOTA IMPORTANTA!

Stimați colaboratori,

Vă informăm că începând cu data de 1 ianuarie 2022, a intrat în vigoare REGULAMENTUL  (UE) NR. 848/2018 din 30 mai 2018 privind producţia ecologică şi etichetarea produselor ecologice şi de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 834/2007 al Consiliului;