loader
image
image
image
+

Ani
experienta

Despre noi

Prezentare activitate

Bio Cert Tradițional SRL este un organism de certificare a produselor ecologice, conform SR EN ISO/CEI 17065:2013, acreditat RENAR. Societatea își desfașoară activitatea în domeniul certificării ecologice, respectând prevederile Regulamentului (CE) nr. 834/2007 și Regulamentului (CE) nr. 889/2008 precum și legislația națională în vigoare cu privire la agricultura ecologică. Deși este un organism tânăr, la început de drum, beneficiază de experiența personalului – acesta fiind un punct forte al societații – care a activat deja în sistem. Bio Cert Tradițional SRL are ca și obiectiv sprijinirea și dezvoltarea agriculturii ecologice, siguranța și respectul față de mediu fiind calitățile produselor și serviciilor oferite și garantate prin intermediul activității noastre de control și certificare, bazate pe criterii de imparțialitate și competență.
IMPORTANT! Operatorii certificați de Bio Cert Tradițional vor solicita acordul organismului înainte de a achiziționa inputuri pentru agricultura ecologică!
image
image
Etape

Proces certificare

01

Solicitarea certificării

Primul pas pe care un operator trebuie să-l facă în vederea obţinerii certificării este acela de a contacta Bio Cert Traditional S.R.L., fie în scris, fie telefonic.

image
05

Efectuarea evaluării

Pentru obţinerea şi/ sau menţinerea certificării producţiei ecologice, fiecare operator ce are încheiat un acord de certificare cu Bio Cert Traditional S.R.L., va fi supus unei evaluări complete a activităţii menţionate.

image
02

Încheierea Acordului de certificare

Înaintea semnării acordului de certificare(Contractului), personalul departamentului de certificare, efectuează analiza solicitării. 

image
06

Analiza dovezilor

Certificatorii analizează Rapoartele de evaluare şi documentele anexate acestora, completând Raportul de analiză în vederea luării deciziei referitoare la certificare.

image
03

Calcularea tarifului serviciilor

Tarifele serviciilor de evaluare a conformităţii se regăsesc  în Anexa 1 a  acordului de certificare

image
07

Aplicarea sancţiunilor

Sancţiunile se propun de către evaluator în momentul evaluării şi sunt menţionate în Raportul de evaluare la rubrica “Rezultatele evaluării”

image
04

Pregătirea evaluărilor

Dosarele de control conţin toate informaţiile necesare în vederea efectuării evaluărilor, toate documentele pe care operatorul le-a trimis în prealabil pentru anul în curs

image
08

Emiterea documentelor justificative

Dacă decizia referitoare la certificare este favorabilă, se va elabora Certificatul de conformitate/ confirmare a conversiei şi Anexele aferente. 

image
image

NOTA IMPORTANTA!

În MONITORUL OFICIAL nr. 624 din 26 iulie 2019 a fost publicat ORDINUL nr. 375 din 2 iulie 2019 privind modificarea şi completarea Ordinului ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 895/2016 pentru aprobarea regulilor privind organizarea sistemului de inspecţie şi certificare, de aprobare a organismelor de inspecţie şi certificare/organismelor de control şi de supraveghere a activităţii organismelor de control, în agricultura ecologică de inspecţie şi certificare, de aprobare a organismelor de inspecţie şi certificare/organismelor de control şi de supraveghere a activităţii organismelor de control, în agricultura ecologică.

Modificare intervenita la articolul 9, alineatul (1), litera p) cu privire la termenul de maximum 30 de zile în care se pot elibera Certificatele de tranzacție, calculat de la data efectuarii tranzactiei :

La articolul 9, alineatul (1), litera p) se modifică și va avea următorul cuprins: ” p) certificatele de tranzacţie pot fi emise şi în format electronic şi se eliberează la data efectuării tranzacţiei sau în maximum 30 de zile, pentru operatorii care comercializează cantităţi mai mari de 500 kg în cazul produselor agricole neprocesate şi 100 kg în cazul produselor apicole şi produselor agricole procesate; acestea cuprind minimum informaţiile cuprinse în anexa nr. 5, respectiv: denumirea şi adresa operatorului, categoria de produse tranzacţionate, cantitatea netă (tone), denumirea beneficiarului, factura/avizul de însoţire a mărfii în baza căruia a fost emis certificatul de tranzacţie, precizarea că acel lot a fost sau nu supus prelevării de probe pentru analiză, data emiterii buletinului de analiză, semnătura şi ştampila emitentului, precum şi menţiunea că acesta nu înlocuieşte certificatul de conformitate/master certificat/certificat de confirmare a conversiei;  ”.

image
image
image
image
Services

Services we provide

image
Testimonial

Satisfied clients Over The World

image
image
Blog

Latest News

image
image
image
Team

Team members

image